Actualisering geluidzone bedrijventerrein bij Boekelermeer

Rondom bedrijventerrein Boekelermeer is in 2002 een geluidzone vastgesteld. Deze is verouderd en  op een aantal locaties werden de grenswaarden overschreden. Voor het actualiseren van deze geluidzone is een bestemmingsplanprocedure nodig. Het voorontwerpbestemmingsplan is nu klaar. Dit plan wordt naar verwachting in het najaar ter inzage gelegd.

© Fotostudio Wick Natzijl,www.wicknatzijl.nl

Aanpassing geluidzone

Het voorontwerpbestemmingsplan Geluidzonering Boekelermeer legt de nieuwe geluidzone rondom bedrijventerrein Boekelermeer vast. Deze zone regelt hoeveel geluid er door alle bedrijven mag worden geproduceerd. De huidige bedrijven op het terrein houden hun bestaande geluidrechten. Voor de nog lege kavels in de Boekelermeer wordt vastgelegd hoeveel geluid er maximaal geproduceerd mag worden.

Procedure

Bedrijventerrein Boekelermeer en de daaromheen aangegeven geluidzone ligt in drie gemeenten: Alkmaar, Heiloo en Castricum. De colleges van alle drie de gemeenten zijn akkoord met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan. Op 16 september 2020 wordt het voorontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de raadscommissie van de gemeente Heiloo. Daarna volgen publicatie en participatie om belanghebbenden te informeren en reacties op te halen. Het tijdstip en de manier waarop zullen afhangen van wat er binnen de coronamaatregelen mogelijk is. Omwonenden en bedrijven worden hierover nader geïnformeerd.