Alkmaar negeert dorpskarakter en bezwaren bewoners bij herontwikkeling

De lokale partij uit Alkmaar OPA staat voor bescherming van de historische kernen en dorpsgezichten in het buitengebied. Na de blunder van het vervangen van de oude klinkers op De Grote Dam in Graft-De Rijp is het nu de beurt aan Schermerhorn met het massieve bouwplan op het terrein van voormalig basisschool Het Kompas.


Hoewel het voor de vitaliteit en doorstroming in de dorpen natuurlijk nodig is om op kleine schaal woningen toe te kunnen voegen, kan het voorgestelde bouwplan de goedkeuring van OPA niet dragen.

Inwoners hebben grote zorgen geuit over de aantasting van het dorpskarakter. De gehanteerde parkeernormen zullen een enorme stijging van de nu al hoge parkeerdruk in Schermerhorn veroorzaken en bewoners van omliggende woningen vrezen voor aantasting van de privacy en geluidsoverlast door de positionering van het, voor dorpse begrippen, kolossale gebouw.

OPA gaat er van uit dat het college en de ontwikkelaar de zienswijzen van inwoners ter harte nemen bij de herontwikkeling. Gemeente, zet het Kleinste Huisje en omwonenden niet in de schaduw!