D’oude stad in Alkmaar adopteert 3 peukenpalen

D’oude stad in Alkmaar adopteert 3 peukenpalen. Initiatiefneemster Nanda van ElKombi zocht naar een oplossing voor de vele sigarettenpeuken op de grond in d’oude stad.

Gewapend met 3 door ons geleverde peukenpalen vond zij een aantal blije ondernemers die hier graag aan mee wilden werken. De palen zijn vandaag geplaatst en worden al goed gebruikt.