OPA: Kleiner centrum? Maak dan historische binnenstad HET centrum!

Naar aanleiding van de bordendiscussie (‘2 maal centrum’) hedenochtend in het Noord-Hollands Dagblad, vindt OPA dat er nu maar echt helder moet worden wat het échte centrum van Alkmaar is en dat is natuurlijk de historische binnenstad. Nu het aantal winkels onder druk staat, moet je kiezen voor gebieden waar het supertof en sfeervol is om te winkelen. En dat is in een sfeer van historische gebouwen. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben; dit blijkt uit onderzoek van zeer veel marketingbureaus. Het is ook een van de redenen waarom de winkelstad Almere het zo moeilijk heeft, die ontbeert hetgeen wij in Alkmaar hebben.

© Fotostudio Wick Natzijl,www.wicknatzijl.nl

Tijdens OPA’ s Zomerberaad – elk jaar houdt OPA dat in de zomer – zijn de volgende conclusies getrokken.

De historische binnenstad moet het centrum van Alkmaar zijn. Dat geeft voor bezoekers de meeste duidelijkheid, zij grijpen niet mis. Daarnaast biedt het economisch de meeste kans. Wanneer je je focust, dan is dat de grootste kans voor de binnenstadswinkeliers.

Vanuit de binnenstad moet natuurlijk ook duidelijk verwezen worden naar Overstad. Zodat bezoekers dan ook de overstap via het kanaal kunnen maken naar belangrijke grotere winkels, dan wel entertainment als poppodium en bioscoop. Op dat moment ontstaat er immers nog meer synergie.

OPA kan zich goed voorstellen dat je bij de bebording rond het centrum heel duidelijk benadrukt dat het om een historisch centrum gaat. Ook in andere grotere steden in binnen- en buitenland wordt dat nadrukkelijk aangegeven.

OPA wil het college daarnaast voorstellen om te overwegen om Overstad een andere naam te geven. Een nieuwe naam, bijvoorbeeld bedacht door een marketingbureau in samenspraak met de ondernemers en bewoners daar, die meer duidelijk maakt wat er wordt bedoeld. OPA vindt een naam het meest effectief die een link legt met het – wat het college nu ook al zegt – Alkmaarse kanaal.

OPA wil daarnaast een gastvrije stad zijn en blijven. Al eerder hebben wij een punt gemaakt van de hoeveelheid bebording bij de omlaaggaande paaltjes in de stad. Neem bijvoorbeeld het Ritsevoort. Iemand die de situatie niet kent, rijdt mogelijk door – paal staat omlaag wat de indruk wekt dat je door mag rijden- of ziet het wel, maar vaak te laat wel en moet dan keren. Dat levert gevaarlijke situaties op, dus.

OPA pleit ervoor om bijvoorbeeld aan het begin van de brug naar het Ritsevoort een rood licht te plaatsen, waarbij de uitzonderingen er onder staan, zodat men tijdig nog naar rechts kan op de Nieuwlandersingel. Zo voorkom je veel gedoe en onnodige bekeuringen.

OPA heeft de volgende vragen in het kader van art 42 RvO.

Lees verder: http://opa-alkmaar.nl/nieuws/