Vergunning bouw dak stadion AZ verleend

De afgelopen maanden is er door AZ gewerkt aan het ontwerp van het nieuwe dak van het stadion en de gemeente heeft dat ontwerp getoetst. Dat heeft er toe geleid dat de gemeente nu de vergunning kan verlenen. Dit is een belangrijke eerste stap in het bouwproces. Tijdens het bouwproces gaat de gemeente vanuit zijn toezichthoudende rol in nauw overleg met AZ, nauwkeurig toezien op de veiligheid van het nieuwe dak. Er wordt daarmee geïnvesteerd in de samenwerking.  

Wethouder Pieter Dijkman is blij met de verleende vergunningen en stappen die nu gemaakt kunnen worden: “De gemeente heeft de vergunning beoordeeld, TNO heeft mede beoordeeld en wij hebben vertrouwen in de maakbaarheid en veiligheid van het nieuwe dak. Met de tijdige vergunningverlening kan AZ door met het realiseren van het nieuwe dak”.Wethouder Pieter Dijkman