College past structuurvisie Bergen Oost aan na participatie

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn. In het gebied liggen sportcomplexen, scholen, woonvoorzieningen, een landgoed, een gemeentelijk gronddepot, de gemeentewerf en een begraafplaats.

Veel beweging in het gebied

Het is een uniek gebied. Onder andere door de ligging aan de open polder in de richting van de Rijksweg N9. In het gebied zit veel beweging:

  • het voetbalcomplex is niet meer in gebruik,
  • het afgebrande zwembad wordt herbouwd en
  • de komende jaren verdwijnen een aantal functies uit het gebied.

Daardoor komen plekken beschikbaar voor (her)ontwikkeling. De ontwikkelplekken hebben soms met elkaar te maken en kennen elk hun eigen dynamiek. Daarbij is niet zeker of alle ontwikkelingen wel of niet en in welke mate tot stand zullen komen.

Verschillende mogelijkheden

Per ontwikkelplek zijn er verschillende mogelijkheden om programma’s in te vullen  met verschillende gevolgen. Wel is zeker dat de ontwikkelingen gevolgen hebben op de  infrastructuur en de kwaliteit van de leefomgeving.

Behoefte aan structuurvisie

Om de ontwikkelmogelijkheden te verkennen heeft de gemeente behoefte aan een structuurvisie, een plan. Dit plan kan dienst doen als een ruimtelijk kader om de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen. En ook om de gevolgen die verder spelen dan de ontwikkellocatie te zien. Daarbij kan gedacht worden aan effecten op de verkeersstructuur, de waterstructuur en de groenstructuur.

Structuurvisie ter inzage

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt van 17 april t/m 29 mei ter inzage.

Uw advies, uw idee

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling. Voor we dat doen, vragen we onze inwoners om advies en ideeën. Wat wilt u bijvoorbeeld behouden in Bergen Oost? En wat vindt u dat er moet veranderen? Hoe wilt u dat het verkeer geregeld wordt?

U kunt op drie manieren meepraten:

  • Vul de online enquête in op ik denk mee over bergen
  • Bezoek de online informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur via een livestream op de Facebookpagina van de gemeente Bergen NH. U kunt hier live vragen stellen aan wethouder Valkering.
  • Eén-op-één afspraak met de wethouder. Dit is voor de inwoners die digitaal minder vaardig zijn en toch willen meepraten. Uiteraard met gepaste afstand. Inwoners kunnen hiervoor een afspraak met het collegesecretariaat via 072-8880000. Een afspraak is mogelijk tot 29 mei.

Zienswijze indienen

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze omtrent deze ontwerp-structuurvisie naar voren brengen. In uw brief moet u de volgende zaken vermelden:

  • onderwerp ‘zienswijze ontwerp-structuurvisie Bergen Oost’,
  • uw naam en adres en
  • uw handtekening.

U richt uw brief aan: College van burgemeesters en wethouders Gemeente Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen.

Structuurvisie document