Betere handhaving hinderlijk geplaatste fietsen bij Station Heiloo

Foto en bericht: Beat FM

Zoals eerder bericht legt verantwoordelijk wethouder Opdam de raad in het voorjaar een plan voor over het parkeren van fietsen bij het station.

Dit plan wordt ontwikkeld in overleg met ProRail en omvat de aanpak op de korte en op de lange termijn.

Voor de fietsparkeerplekken in de stationsomgeving waar de gemeente zelf over gaat is overlegd met direct omwonenden.

De gepresenteerde plannen werden vooralsnog niet breed gedragen. Conclusie van deze bijeenkomst was dat er in eerste instantie ingezet wordt op een betere handhaving van hinderlijk geplaatste fietsen.

Daarnaast wordt op korte termijn overlegd met Prorail over een korte termijn aanpak van
de problematiek.

Bron: Beat FM Heiloo