Heiloo verlengt dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis

Heiloo heeft besloten de dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis te verlengen tot en met 31 december 2021.

Dit valt te lezen in de nieuwsbrief sociaal domein van december 2019. De GGD is over dit besluit schriftelijk geïnformeerd. Daarnaast heeft het college ingestemd met de voorgestelde verevening van de niet door het Rijk gecompenseerde kosten voor voogdijkinderen in Antonius (Horizon) en Transferium in de gemeenten Castricum en Heerhugowaard.

Bron: beat.fm