Jongeren Heiloo met hulpinitiatieven coronacrises kunnen terecht bij Jongerenwerk

Boodschappen doen voor een ander, de hond uitlaten of gewoon een praatje maken. Jongeren die een ander willen helpen kunnen zich melden bij het jongerenwerk.

Zij kunnen zich, in samenwerking met het jongerenwerk ook aanmelden als #OranjeHelper.

Deze campagne richt zich op jongeren en is bedoeld om hen aan te sporen om in deze coronatijd hulp te bieden aan mensen die dit nodig hebben. Het jongerenwerk communiceert daarover aan de jongeren zelf. 

Jongeren met initiatieven worden door het jongerenwerk zelf begeleid of worden begeleid door de Welzijnsstichtingen en/of het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP). Deze coördineren de vrijwillige inzet.

Meer informatie over de campagne vindt je op de website van Oranje Helpers.

Bron: Be@tfm.nl