Weinig kinderen in gezin met laag inkomen in Heiloo

In 2018 groeiden 264 duizend kinderen op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dit betekent dat één op alle twaalf minderjarigen leeft in een huishouden met risico op armoede, net zoveel als in het jaar ervoor.

In Heiloo groeit 2,7 procent van alle kinderen op in een gezin met een (langdurig) laag inkomen.

Heiloo is daarmee samen met Rozendaal en Bunnik één van de drie gemeenten in Nederland waar het aandeel kinderen in een laag-inkomensgezin onder de 3 procent lag.

Landelijk leeft 8,1 procent van alle kinderen in een gezin met een laag inkomen, waarvan 3,1 procent langdurig. Bij een inkomen beneden de lage-inkomensgrens wordt gesproken van risico op armoede. In 2018 lag de grens voor een alleenstaande op netto 1.060 euro per maand.

Voor een paar was dat 1.460 euro, en met twee minderjarige kinderen 2.000 euro.

Bron: Beatfm.nl