Corona-patiënt in Nederland opgedoken, ligt nu in ziekenhuis in Tilburg

In Nederland is donderdag voor het eerst bij een patiënt het nieuwe coronavirus (COVID-19) gevonden. ‘Met labonderzoek is dit vandaag vastgesteld’, zo meldt het RIVM donderdagavond.

Lombardije

De patiënt, die kort geleden in de regio Lombardije in Italië is geweest, zit in isolatie. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst brengt contacten van deze patiënt in kaart door middel van contactonderzoek. De man zelf ligt in het ziekenhuis in Tilburg op een geïsoleerde afdeling en wordt behandeld. 

Contactonderzoek

‘Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënt’, aldus het RIVM.

Gemonitord

Deze personen, die contacten worden genoemd, worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van andere klachten die zij hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden. Het RIVM blijft alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.

Koorts en luchtwegklachten 

Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. Iemand die de afgelopen 14 dagen in een gebied is geweest waar COVID-19 wijdverspreid is (zoals China, Zuid-Korea, maar ook in enkele gemeenten in Italië) met koorts en een van de hiervoor genoemde luchtwegklachten, kan worden getest op COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het virus met de naam SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2. Die test kan een arts ook aanvragen als voor iemand met deze klachten als hij of zij contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.