84 Dieren in Noord-Holland in bewaring genomen

Het team dierenwelzijn Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft in samenwerking met de dierenpolitie in januari een complete veestapel in bewaring genomen van een bedrijf in Noord-Holland.

Nieuwe uniform politie

Bij het bedrijf waren door de NVWA vele overtredingen geconstateerd in het verleden. Dit betroffen overtredingen op gebied van huisvesting en verzorging van de dieren. Aan de reeds lopende bestuurlijke lasten bleken door de eigenaren van het bedrijf niet te zijn voldaan en nieuwe overtredingen werden door de NVWA geconstateerd. Gevolg was dat in totaal 84 dieren (koeien, stieren, kalveren en pinken) in bewaring zijn  genomen. Een rund moest worden geeuthanaseerd. De NVWA heeft proces-verbaal opgemaakt.

Dierenverwaarlozing en dierenwelzijn
Om dierenverwaarlozing tegen te gaan, voeren de teams dierenwelzijn van de NVWA jaarlijks inspecties uit bij beroepsmatige houders van landbouwhuisdieren, honden en katten. Dit zijn onaangekondigde inspecties op grond van een risicogebaseerde steekproef en inspecties naar aanleiding van meldingen.

Dierenpolitie
Bij de politie werken taakaccenthouders Dieren binnen Criminaliteit & Sociaal domein: ook wel de dierenpolitie genoemd. De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent hulp, en probeert dierenleed te voorkomen. De dierenpolitie werkt onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming)  en de Dierenbescherming.

De politieagenten van de dierenpolitie treden onder andere op tegen de hieronder vermelde misdrijven:
– dierenmishandeling;
– dierenverwaarlozing;
– ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;
– het doden of mishandelen van een dier ;
– het ophitsen van dieren tot het aanvallen van mensen of andere dieren;
– stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.
Meer informatie is hier te vinden: https://www.politie.nl/themas/dierenpolitie.html

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Neemt u dan contact op met het centrale meldpunt  van de dierenpolitie via telefoonnummer: 1-4-4.

2020015607